Общи условия

 

Последно модифицирани: 02.01.2020

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия („Условия“,) преди да използвате уебсайта shop.deninamartin.com („Услугата“, „Уебсайтът“), управляван от Denina Mártin Collection („нас“, „ние“, или „нашите“).

Достъпът до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които желаят да имат достъп или използват Услугата.

Използвайки Услугата, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от тях, тогава нямате разрешение за достъп до Услугата.

Информация и достъп

Услугата е достъпна за всички потребители на интернет мрежата и е достъпна 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, в случай че няма прекъсвания, планирани или не, поради техническа поддръжка и / или проблеми със сигурността на Услугата, както и форсмажорни събития. Ние не носим отговорност за щети, причинени от липса и недостъпност на уебсайта.

Не  можем да гарантираме, че достъпът до Услугата и съдържанието на уебсайта, ще функционират без прекъсване, навременно или без грешки. Поради техническа поддръжка или други причини, свързани със сигурността, може да сме задължени частично или напълно да спрем достъпа до Уебсайта с и без предупреждение. Приемайки тези Условия, потребителите приемат всякакви подобни технически прекъсвания.

Запазваме си правото да актуализираме уебсайта по технически причини или търговски цели. Потребителите могат или не могат да бъдат директно информирани за такива актуализации.

Достъпност, грешки и неточности

Продуктите, предлагани за продажба, са тези, описани и достъпни на Уебсайта, в рамките на наличността. Информацията се актуализира в реално време. Въпреки това Denina Mártin Collection не носи отговорност за грешките, възникнали по време на актуализацията, както и в случай на анулиране на поръчка поради изчерпване на наличност.

Полагаме големи усилия при представянето и описанието на продуктите, за да предоставим на клиента най-добрата възможна информация. Може да срещнем забавяне в актуализирането на информацията за Услугата. Информацията, намерена в Услугата, може да съдържа грешки или неточности и може да не е пълна или актуална. Продуктите или услугите могат да бъдат сгрешени, описани неточно или да не са достъпни в Услугата. Не можем да гарантираме точността или пълнотата на всяка информация, намерена в Услугата, като клиентът потвърждава и се съгласява с това, използвайки Услугата.

Запазваме правото си да променяме или актуализираме информация и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предварително предупреждение.

Възможно е клиентът да получи артикул, върнат преди това от друго лице. Независимо от това, гарантираме, че същата тази стока е била в безупречно и неизползване състояние при връщането. Ако това не е било така, ние имаме на право на отказ от приемане на връщането/замяната и съответно не бихме изпратила стока в негодно състояние до нашите клиенти.

В случай на несъответствие на доставения продукт в сравнение с неговото описание на Уебсайта, клиентът може или да упражни правото си на отказ, или да приложи гаранция за съответствие на Denina Mártin Collection, която, когато е подходящо, ще доведе до размяна или възстановяване на цената (изцяло или частично), която е фактурирана/ заплатена.

Покупки

Клиентът може по всяко време да промени или премахне продуктите, добавени в своята кошница („Кошница“). Тя обобщава и събира избраните от клиента продукти, както и техните цени и транспортни разходи, без митническите и други дължими данъци и такси. Клиентът може да променя по всяко време своята Кошница, преди да потвърди поръчката.

Цената, платена от клиента, не включва митнически и други дължими данъци и такси. Такива допълнителни разходи се заплащат директно от клиента на превозвача и варират от държава до държава.

Цените и таксите за доставка на Уебсайта също могат да се различават в зависимост от държавата на клиента.

Потвърждаването на поръчката от клиента предполага приемането на всички разпоредби на Общи условия и съгласяването с тях. На клиента ще бъде изпратено потвърждение по имейл, обобщаващо поръчката (продукти, цени, наличност на продукта, количество и т.н.). За тази цел клиентът официално приема използването на имейл адреса му за получаване на потвърждение на поръчката от Denina Mártin Collection.

Ако искате да закупите продукт, предлаган чрез Услугата ( да направите „Покупка“), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, включително, но не лимитирано до, номера на вашата кредитна/дебитна карта, срока на валидност на картата, адрес за фактуриране и информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всяка от използваните кредитни/дебитни карти или друг(и) начин(и) на плащане във връзка с покупката; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, актуална и пълна.

Услугата може да използва услуги на трети страни с цел улесняване на плащането и завършване на поръчките. Изпращайки информацията си, вие ни давате правото да предоставяме тази информация на тези трети страни с цел процесиране на поръчката и плащането, предмет на нашата Политика за поверителност.

Запазваме си правото да откажем или анулираме поръчка по всяко време по причини, включително, но не само: наличност на продукт, грешки в описанието или цената на продукта, грешка в поръчката, системно неполучаване на пратките или други причини.

Запазваме си правото да откажем или анулираме поръчка, ако подозираме измама или неоторизирана / незаконна трансакция.

Комуникация

Предоставяйки имейл за получаване на нашия бюлетин, както и при извършване на поръчка, вие се съгласявате да получавате маркетингови и промоционални материали, както и друга информация от Denina Mártin Collection. Винаги можете да се откажете да получавате тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Интелектуална собственост

Този уебсайт съдържа материали, включително текст, снимки и други изображения, които са защитени с изключителна собственост на авторско право, търговска марка и други закони на Европейския съюз. Нашата търговска марка „DENINA MARTIN“, услугата и оригиналното й съдържание (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребителите), не може да се използва във връзка с който и да е продукт или услуга без предварително писмено съгласие на DENINA MARTIN. Съветваме ви, че DENINA MARTIN агресивно ще наложи своите права на интелектуална собственост съгласно законодателството на ЕС.

Съдържание, генерирано от потребители

Нашата услуга ви позволява да публикувате, свързвате, съхранявате, споделяте и по друг начин да предоставяте на разположение определена информация, снимки, текст, графики, видеоклипове или друг материал („Съдържание, генерирано от потребители“, „Потребителско съдържание“, „Съдържанието“). Вие носите отговорност за Съдържанието, което публикувате в или чрез Услугата, включително за неговата законност, надеждност и уместност.

Публикувайки Съдържание в, чрез или засягайки Denina Mártin Collection, Вие представяте и гарантирате, че: (i) Съдържанието е ваше (притежавате го) и / или имате право да го използвате и правото да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в тези условия и (ii) че публикуването на Съдържанието в или чрез Услугата не нарушава правата за поверителност, публичните права, авторските права, договорните права или други права, на което и да е физическо или юридическо лице.

Вие запазвате всички свои права върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате на или чрез Услугата и сте отговорни за защитата на тези права. Ние не поемаме отговорност за разпространението на Съдържанието от трети лица. Въпреки това, публикувайки Съдържание чрез или засягайки Denina Mártin Collection, вие ни предоставяте правото и лиценза да използваме, променяме, публично показваме, възпроизвеждаме и разпространяваме това Съдържание в и чрез Уебсайта, както и неговите акаунти в социалните мрежи, като се задължаваме да акредитираме не повече от един от създателите на това Съдържание. Ние нямаме право да отпечатваме Съдържание, генерирано от потребители, освен ако не сме получили писмено разрешение от поне един от неговите Създатели. Ние не носим отговорност за спорове, които могат да възникнат между създателите на съдържанието.

Denina Mártin Collection има право, но не и задължение, да наблюдава и редактира цялото Съдържание, генерирано от потребителите.

Линкове към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които може да не са наша собственост или под наш контрол. Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Силно препоръчваме да прочетете Общите условия и Политиките за поверителност на всеки уебсайт или услуга на трети страни, които посещавате.

Отговорност за ползване

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Не можем да гарантираме, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, сигурно или достъпно във всеки конкретен момент или място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат отстранени; в) Услугата е без вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания. Въпреки това, правим всичко възможно да защитим потребителите си и да предоставим възможно най-добрата услуга.

Приложимо право

Тези Общи условия за ползване се ръководят от законите на България.

В случай на спор между клиент и Denina Mártin Collection относно тълкуването, изпълнението или прекратяването на тези условия, ние силно насърчаваме да се свържете с нас като за начало, за да се опитаме да разрешим несъгласието по приятен начин.

Ако не се стигне до решение на спора, Услугата и Клиентът се съгласяват да отнесат спора пред българските съдилища. Клиентите могат също така да се свържат с платформата за разрешаване на спорове на Европейската комисия, достъпна на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Промени

Запазваме си правото по наша собствена преценка да променяме или заменяме тези Общи условия по всяко време. Ако промените са съществени, ще информираме най-малко 15 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определя по наша собствена преценка. Ще предоставим и датите, на които тези Общи условия са били последно изменени.

Продължавайки достъпа си или използването на нашата Услуга след влизане в сила на всяка редакция, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме относно Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, можете да се свържите с нас тук.

Можете да откриете част от отговорите на въпросите си и в нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките.